Tiêu đề SEO

contact@helm.com.vn

Mục Tiêu

2020-2022

2022

 • Đăng ký bảo hộ 10 Sáng chế/GPHI về Công nghệ giải phóng bền vững tại Việt Nam.
 • Triển khai dự án Helm AG – Nhà máy sản xuất Chế phẩm sinh học Thuỷ sản
 • Triển khai dự án Eifel Bio UK – Nhà máy sản xuất Vaccine Thuỷ sản.
2024-2026

2023

 • Niêm yết Helm Pharma trước tháng 12/2023.
 • Triển khai dự án Helm R&D – Trung tâm R&D theo mô hình Pilot Thuỷ sản
 • Hoàn thành dự án Helm AG
 • Hoàn thành dự án Eifel Bio UK
 • Xuất khẩu Chế phẩm sinh học Thuỷ sản tại 03 quốc gia (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan) với sản phẩm chính là:
  • Giải pháp nuôi tôm sạch bền vững Helm®
  • Bộ sản phẩm Thuỷ sản tích hợp mang thương hiệu Helm®
  • Khách hàng đích là các Doanh nghiệp nuôi trồng Thuỷ sản có nền tảng bền vững.
2026

2024 - 2026

 • 2024
  • Hoàn thành dự án Helm R&D – Trung tâm R&D theo mô hình Pilot Thuỷ sản.
 • 2025
  • Triển khai dự án nhà máy Helm AG GĐ II – Nâng cấp tiêu chuẩn và tự động hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho chiến lược mở rộng xuất khẩu.
  • Triển khai dự án nhà máy Eifel Bio UK GĐ II – Nâng cấp tiêu chuẩn và tự động hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho chiến lược mở rộng xuất khẩu.
  • Đăng ký bảo hộ 10 Sáng chế/GPHI về Công nghệ giải phóng bền vững tại Mỹ
 • 2026
  • Xuất khẩu Chế phẩm sinh học Thuỷ sản tại 07 Quốc gia (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, India, Argentina, Ecuador).
  • Hoàn thành dự án nhà máy Helm AG GĐ II – Nâng cấp tiêu chuẩn và tự động hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho chiến lược mở rộng xuất khẩu.
  • Hoàn thành dự án nhà máy Eifel Bio UK GĐ II – Nâng cấp tiêu chuẩn và tự động hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho chiến lược mở rộng xuất khẩu.
2020-2022

2027

 • Mục tiêu tài chính:
  • Vốn điều lệ       : 1,000 tỷ VNĐ
  • Doanh thu        :    759 tỷ VNĐ
  • Lợi nhuận ròng  :  265 tỷ VNĐ
  • Vốn hoá           : 6,600 tỷ VNĐ
2030

2032

 • Helm Pharma trở thành Công ty Công nghệ sinh học tinh gọn và hiệu quả hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Thuỷ sản.
 • Mục tiêu tài chính:
  • Vốn điều lệ         : 10,000 tỷ VNĐ
  • Doanh thu          :  7,500 tỷ VNĐ
  • Lợi nhuận ròng  :   2,650 tỷ VNĐ
  • Vốn hoá              : 66,000 tỷ VNĐ