Tiêu đề SEO

contact@helm.com.vn

Helm Pharma và Tập đoàn Eifel Bio (Vương Quốc Anh) vừa ký Thoả thuận hợp tác đánh dấu chính thức việc Helm Pharma gia nhập hệ sinh thái doanh nghiệp Eifel

04 tháng 03, 2021

Nhận thấy sự bổ sung tương hỗ lợi thế của hai bên đồng thời với mong  muốn phát triển và tăng cường hợp tác trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm Công ty Cổ phần Helm Pharma đã chính thức ký Thoả thuận gia nhập hệ sinh thái doanh nghiệp Eifel kể từ ngày 04/03/2021 với Tập đoàn Eifel Bio (Vương Quốc Anh).

Nội dung khung thỏa thuận hợp tác gồm:

 1. Hợp tác hình thành và vận hành Trung tâm R&D tại hai nhà máy Eifel Bio UK và Nhà máy Helm AG ở tỉnh Long An, Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Eifel Bio (Vương Quốc Anh) sẽ hỗ trợ, tài trợ cơ sở vật chất, quy trình sản xuất, công nghệ, đào tạo chuyên môn để hai nhà  máy sẽ chính thức đi vào hoạt  động và xuất xưởng những sản phẩm “under licence” từ Vương Quốc  Anh.
 2. Hợp tác tổ chức các sự kiện khởi nghiệp như Ngày hội khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp quốc tế, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, kết nối đầu tư, triển lãm khởi nghiệp, hội thảo khởi nghiệp và các chương trình nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thường xuyên tổ chức các thảo luận chung ở cấp khu vực và dưới khu vực.Trong đó, Tập đoàn Eifel Bio (Vương Quốc Anh) sẽ đồng hành công tác tổ chức, tài trợ tùy theo quy mô và tình hình thực tế thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học (Biotechnology), Marketing trong ngành Chăm sóc sức khoẻ  con  người, Chuyển giao công nghệ (Technology Transfer), phương thức bán hàng D2C và các lĩnh vực liên quan khác.
 3. Phát triển không gian làm việc chung, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó Công ty cổ phần Helm Pharma sẽ hỗ trợ về nội dung, chuyên gia tư vấn, kết nối các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trung ương và địa phương; Tập đoàn Eifel Bio (Vương Quốc Anh) hỗ trợ kết nối các nguồn lực sẵn có, phù hợp của Eifel Bio (Vương Quốc Anh) cho các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
 4. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn Công ty Cổ phần Helm Pharma hình thành và điều hành Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo với số vốn ban đầu là 200 tỷ đồng (100% nguồn vốn từ Tập đoàn Eifel Bio (Vương Quốc Anh), đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết nối và hỗ trợ hình thành mạng lưới các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư với hệ sinh thái doanh nghiệp Eifel.
 5. Hợp tác tổ chức, triển khai các hoạt động xây dựng, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp Eifel tại Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung; thu hút các chuyên gia, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước đến TP. Hồ Chí Minh, kết nối hợp tác với đối tác quốc tế có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo uy tín trên thế giới.
 6. Hợp tác xây dựng, phát triển Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Nền tảng đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Platform), nhân rộng mô hình tổ hợp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với các tập đoàn, tổ hợp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế.
 7. Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng Công ty Cổ phần Helm Pharma thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu vực Châu Á, trung tâm R&D hiện đại và quy tụ nhân tài, với các mô hình thử nghiệm chính sách và các cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù khác.

Chương trình hợp tác có ý nghĩa quan trọng nhằm huy động nguồn lực các bên để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nói  riêng và  khu vực Châu Á nói  chung trong thời gian tới. Đối với Công ty Cổ phần Helm Pharma, chương trình hợp tác góp phần giúp Công ty Cổ phần Helm Pharma đạt mục tiêu:

 • Đẩy nhanh tiến trình hình thành Trung tâm R&D hiện đại và quy tụ tài năng trẻ trong lĩnh vực Dược phẩm & Healthcare công nghệ High-tech không chỉ ở Việt Nam mà còn lan rộng ra quốc tế.
 • Kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp Eifel với khu vực Việt Nam, Châu Á và quốc tế.
 • Phát huy được nguồn lực và lợi thế của Công ty Cổ phần Helm Pharma đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sinh học trong các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, nhượng quyền thương mại và triển khai bán hàng D2C.
 • Tiền đề, truyền cảm hứng cho xã hội, tiếp tục khai thác thêm nhiều nguồn lực khác để đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.