Tiêu đề SEO

contact@helm.com.vn

Công Ty Thành Viên/Liên Kết

 • Vốn điều lệ: 100 tỷ VNĐ
 • Cơ cấu cổ đông: Helm Pharma 90% Cổ phần
 • Vốn đầu tư: 120 tỷ VNĐ
 • Địa chỉ: Số R1-79, Đường N13, KĐT Cát Tường Phú Sinh, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
 • Địa chỉ nhà máy: Lô số 15-17-19 Đường số 5, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
 • Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất Vaccine Thuỷ sản.
 • Vốn điều lệ: 104 tỷ VNĐ
 • Cơ cấu cổ đông: Helm Pharma 95% Cổ phần
 • Địa chỉ: Số R1-79, Đường N13, KĐT Cát Tường Phú Sinh, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
 • Địa chỉ nhà máy: Lô số 15-17-19 Đường số 5, KCN Tân Đức , Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
 • Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất Chế phẩm vi sinh Thuỷ sản.