Tiêu đề SEO

contact@helm.com.vn

Chiến lược tập trung

“Mọi người nghĩ rằng tập trung có nghĩa là nói ‘có’ với những điều bạn đã có để tập trung.
Nhưng đó không hoàn toàn như vậy.
Nó còn có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng tốt khác. Bạn cần phải lựa chọn cẩn thận.
Tôi thực sự cảm thấy tự hào về những điều chúng tôi đã không làm cũng như những điều tôi đã làm.
Sự cách tân chính là nói ‘Không’ với cả nghìn thứ”

(Steve Jobs, Hội nghị phát triển toàn cầu của Apple năm 1997)

abth-1
chien-luoc-tap-trung

Chiến lược liên kết

Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương.

– Ryunosuke Satoro –

chien-luoc-lien-ket
chien-luoc-du-kich

Chiến lược du kích

Người dụng binh cũng giống như thế nước chảy, luôn vô định, vô hình tuỳ cơ ứng biến, không có quy mô làm mẫu. Nếu như có thể tùy theo tình hình biến hóa của địch mà biến đổi theo đó giành thắng lợi. Đó chính là cái được gọi “dụng binh như Thần”.
– Tôn tử –

Chiến lược thuê ngoài

“Đừng cố gắng làm nhiều việc cùng lúc. Điều đó sẽ giết chết năng suất làm việc, gây ra những sai lầm và ngăn cản suy nghĩ sáng tạo” (Giáo sư Earl Miller chuyên ngành thần kinh học tại Viện Picower, Đại học MIT).

Helm Pharma tập trung vào Sáng tạo, R&D, Marketing, chuyên đào tạo huấn luyện phần còn lại thuê ngoài các agency cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Nói cách khác, Helm Pharma chỉ phụ trách phần kinh tế tri thức, phần kinh tế lao động giản đơn thì thuê ngoài. Thuê ngoài có thể được hiểu là sử dụng nhà cung cấp bên ngoài cung cấp dịch vụ cho Công ty, những dịch vụ không quan trọng mà các công ty không thể tự mình cung cấp, hoặc không thể cung cấp với chi phí hiệu quả nhất.

chien-luoc-thue-ngoai

CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG D2C & B2B

D2C: Direct to customer là mô hình kinh doanh đưa sản phẩm trực tiếp đến Khách hàng không cần trung gian phân phối, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận và thương hiệu dễ dàng thấu hiểu hành vi của khách hàng mục tiêu hơn. D2C áp dụng đối với Khách hàng trong nước bao gồm: Chuỗi liên kết Partner, Chuối liên kết Phòng khám Sản/Nhi/Tai Mũi Họng/Đa khoa và Chuỗi liên kết Đầm tôm.
B2B: Business to Business là mô hình kinh doanh thương mại giao dịch trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Áp dụng đối với Khách hàng trong dự án Xuất khẩu quốc tế của Helm Pharma và Chuỗi liên kết Đầm tôm tại Việt Nam.

Franchise